Makabagong Anyo Sa Paggawa ng Pagsusulit

ni: Jovie Marie A. Jimenez

Sa mga nagdaang buwan, ang Bethlehem Tutorial Center (BTC), sa tulong ng mga guro at administrasyon ay patuloy na nagsasaliksik ng mga makabagong paraan kung paanong ang simpleng paggawa ng mga test papers o pagsusulit ay magiging kaakit-akit sa mata ng mga mag-aaral. Nais ng BTC na gawing kaiga-igaya ang mga araw ng mga mag-aaral sa pagsusuri at pagbabalik-tanaw sa kanilang mga napag-aralan sa paaralan.

Sa bawat puntong pagbalik-tanaw na natatanggap ng mag-aaral, naroon ang kaba lalo na kung sobrang dami ng mga ito at hindi na nila alam ang kanilang uunahin. Dito ay nakaisip ang BTC kung paanong ang paghahatid ng mga impormasyong gagamitin ng mga bata sa kanilang pagre-review ay mas magiging masaya at kaaya-aya.

Nag-umpisa ang BTC sa paggawa ng ganitong mga reviewers noong huling pagsusulit noong Marso ng taong kasalukuyan. Kung mapapansin sa harap ng naturang reviewer ay kakikitaan ito ng malinis, organisado at presentableng pabalat.

Ang bawat guro ay may sinusunod na pattern sa paggawa. Ito ay dumadaan muna sa kinauukulan bago ito ipamahagi sa mga mag-aaral. Ito ay upang makasigurong walang makakalampas na paksa sa mga puntong pagbalik-tanaw na nakakalap ng mga mag-aaral. Ang pagbabagong-anyo ng mga reviewers ay nagtamo ng iba’t-ibang puna mula sa mga magulang at mag-aaral. Ang iba naman ay hindi gaanong makasunod sa mga panuto o kaya naman ay nahihirapang sagutin ang mga estilo ng pagsusulit.

Ang iba naman ay nagugustuhan pabalat pa lamang ng naturang reviewer dahil maayos at organisado  raw ang mga ito.

Ang iba naman ay tahimik lamang na tinatanggap ang mga ito ngunit may ngiting nakapaloob marahil siguro sa excitement na kanilang nadarama sa pagsagot sa mga tanong dito.

Noong nakaraang mga buwan ay naglunsad na rin ang BTC ng online exam upang maranasan ng mga mag-aaral ang ay may layuning maghatid ng mga makabagong paraan sa pagsagot ng mga pagsusulit.

Layunin ng BTC na lalo pang mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaral. Sa kanilang pagtanggap sa mga hamong ito, sila ay naihahanda sa mas mataas na antas ng pagtuturo. Sa ganitong paraan, masayang haharapin ng bawat mag-aaral ang mga hamon sa labas ng BTC.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s